Tanı & Tedaviler

Tanı & Tedaviler

Tanı & Tedaviler

Uygulamış olduğumuz tanı, tedavi ve yöntemler.

1

Okul Fobisi

Okul fobisi çocuk veya gençlerin yoğun kaygı, korku vb. nedenlerle okula gitmek istememesi sorunudur. Bu nedenle çeşitli bahanelerle sık devamsızlık yapabilirler. Hatta okula gitmeyi tümden bırakabilirler. Acil bir durumdur. Tanı ve tedavide geç kalındığı takdirde sorunları çözmek daha zor olmakta ve uzun sürebilmektedir.

3

Down Sendromu

Down Sendromu, Trizomi 21  olarak da adlandırılan ve 21 nolu kromozomun normalden fazla olması sonucu ortaya çıkan genetik bir anormalliktir. Down -Sendromlu çocuklarda anormal fiziksel özellikler ve gelişme gerilikleri görülebilir. Down Sendromu nedeniyle zihinsel gelişimleri olumsuz etkilenebilir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, yıkıcı davranış bozuklukları, depresyon ve otizm Down Sendromlu bireylerde daha sık görülebilir. Down Senromu’nun bilinen bir tedavisi yoktur ancak beraberinde görülen psikiyatrik problemler tedavi edilebilir.

2

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) ile karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. Genellikle ilkokul dönemde tanı konulsa da erken çocukluk döneminden itibaren sorunlar başlayabilir.  DEHB çocuğun/gencin sadece akademik hayatında değil hayatının her alanında sorunlara yol açabilir ve bu sorunlar yetişkin oluncaya kadar devam edebilir. Bir grup ise yetişkinlik dönemlerinde de DEHB nedeniyle psikiyatrik takip ve tedavi ihtiyacı duyabilirler. DEHB tedavisi uzun soluklu bir süreçtir.

5

Davranış Bozuklukları

Yıkıcı davranış bozuklukları, karşıt olma karşı gelme bozukluğu (KOKGB) ve davranış bozukluğu olarak sınıflandırılır. Kolay öfkelenme ve öfke kontrolünde zorlanma, kurallara uymak istememe, zorbalıkta bulunma, insanlara ya da hayvanlara karşı düşmanca davranışlar sergileme, eşyalara zarar verme gibi sorunlarla karakterizedir. Çeşitli psikiyatrik bozukluklarla bir arada görülebilir.  Uygun psikoterapi ve medikal tedavi müdahaleleri ile olumlu yanıt alınabilmektedir.

4

Depresif Bozukluklar (Depresyon)

Depresif Bozukluk karamsarlık, umutsuzluk gibi duyguların yanı sıra isteksizlik, keyifsizlik ve ilgi kaybının görüldüğü psikiyatrik bir durumdur. Çocuk ve genç yaş grubunda depresif belirtiler yetişkin yaş grubuna göre farklılık gösterebilirler. Çocuklarda sonradan ortaya çıkan agresyon veya dikkat sorunları depresif bozukluk belirtileri olabilir. Depresif belirtiler gözlendiğinde ertelemeden psikiyatrik değerlendirme yapmak ve tedaviye başlamak gerekir. Tedavide çeşitli psikoterapi yöntemlerinden ve medikal tedavi seçeneklerinden faydalanılır.

6

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü, çocuğun/gencin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi ile karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. Okuma Bozukluğu (Disleksi), Yazılı Anlatım Bozukluğu (Disgrafi), Matematik Bozukluğu (Diskalkuli) alt gruplarını  içerir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Kaygı Bozuklukları ve Gelişimsel Dil Bozuklukları ile birlikteliği sıktır. Eşlik eden sorunların tedavisi ve eğitsel müdahaleler ile çocuk/gençler akademik başarı düzeylerini artırabilir, günlük hayata uyum becerilerini artırabilirler.

7

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), insanların sürekli tekrar eden rahatsız edici düşüncelere sahip olması (obsesyon) ve bu düşüncelerden kurtulmak amacıyla  sürekli tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla (kompulsiyon) karakterize bir durumdur. Bu durum hem kendileri hem de çevresindekiler için yorucu ve rahatsız edici olabilir. Genellikle ergenlik döneminde ve 20-30’lu yaşlarda başlamasına karşın, okul öncesi çağdaki çocuklar dahil herhangi bir yaşta görülebilir. Bulaşma obsesyon ve temizlik kompulsiyonları, kuşku obsesyon ve kontrol kompulsiyonları, cinsel içerikli obsesyon ve kompulsiyonlar, simetri/düzen obsesyon ve kompulsiyonları, biriktirme ve saklama kompulsiyonları klinikte sık görülen türleridir. Tedavide bilişsel ve davranışçı psikoterapi ve medikal tedavilerden fayda görülür. 

9

Otizm Spektrum Bozuklukları

Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), yaşamın ilk yıllarından itibaren belirti veren, temelde kişinin sosyal etkileşim becerilerinde yetersizlik ile karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur.Pek çok belirtisi olmasına rağmen sorunlar,“toplumsal iletişim ve etkileşimde problemler” vetekrarlayıcı davranışlar, ilgiler ya da etkinlikler” olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Atipik Otizm, Asperger Sendromu, Rett Sendromu gibi farklı klinik görünümler Otizm Spektrum Bozuklukları adı altında toplanmıştır. OSB nedenleri tam olarak ortaya konmuş bir durum değildir. Pek çok genetik ve çevresel faktör suçlanmaktadır. Bilinen bir tedavisi olmamakla birlikte eşlik eden fiziksel ve psikiyatrik sorunların tedavisi ve Otizm eğitsel müdahale programları(özel eğitim, ergoterapi,Uygulamalı Davranış Analizi, dil ve konuşma terapisi, Floortime terapi vb.) ile OSB belirtileri gerileyebilmektedir.

8

Uyku Bozuklukları

Çocuklarda ve gençlerde uykuya dalmakta zorluk, uykuyu sürdürememe, uyku terörü, gece uyanmaları veya gündüz uyuklama, sürekli uyku hali, fiziksel problemlere bağlı uyku apnesi, uyurgezerlik gibi uyku problemleri görülebilmektedir.Uyku problemleri nedeniyle çocuk/gençlerde sakarlıklar, yaralanmalar, davranış problemleri, duygusal problemler, bellek, dikkat ve öğrenme sorunları vb. ortaya çıkabilmektedir. Uyku bozuklukları fiziksel rahatsızlıklar, mizaç özellikleri, genetik yatkınlık, duygusal problemler, gelişimsel problemler, aile ile ilgili sorunlar, uyku düzeni, uyku saatlerinin veya uyku yerinin değişimi gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Altta yatan fiziksel veya duygusal sorunların tespiti ve tedavisi uyku sorunlarının azalmasına yardımcı olur. Uyku düzeni ile ilgili problemlerde ise ailenin ev ortamında yapacağı düzenlemeler çözüm olacaktır.