Hizmetler

Gelişim ve Zeka Testleri

AGTE- Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Denver Gelişim Değerlendirme Testi

Kent EGY Testi

Cattell 2a-3a Zeka Testi

Porteus Labirentleri Testi

Stanford Binet Zeka Testi

Good Enough Zeka Testi

WISC-R Zeka Testi

WISC-4 Zeka Testi

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Gessell Gelişim Testi

Dikkat ve Bellek Testleri

Moxo Dikkat Ölçme Testi

Bender Gestalt Motor Algı Testi

Wisconsin Kart Eşleme Testi

Stroop Dikkat Testi

Görsel ve İşitsel Sayı Dizileri Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Kaygı Ölçekleri

Depresyon Ölçekleri

Otizm Değerlendirme Ölçekleri

Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi

Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası

Louisa Düss Psikanalitik Öyküler

Bir insan çiz testi

Aile Çiz Testi

Cümle Tamamlama Testi

MMPI- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tanı ve Tedavisi

Otizm Tanı ve Tedavisi

Bağımlılık Danışmanlığı

Psikiyatrik İlaç Tedavisi

Psikoterapi

-Aile Terapisi

-Bireysel Terapi

-Bilişsel Davranışçı Terapi

-Psikodinamik Psikoterapi

-EMDR

-Oyun Terapisi

-Sanat Terapi